Nhà ở tư nhân KDT Hưng Phú, Bến Tre

Nhà ở tư nhân KDT Hưng Phú, Bến Tre

Dự án: lắp đặt thang máy gia đình cho nhà ở tư nhân.
Công trình: Khu đô thị Hưng Phú, Bến Tre.
Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH THANG MÁY SICHER VIỆT NAM.

Chia sẻ