Thang Máy Cho Xe Ô Tô Sicher GRA

Thang Máy Cho Xe Ô Tô Sicher GRA

Với một hệ thống mạng truy cập dữ liệu loại mới, mỗi cửa tầng và cabin của thanh máy chở ô tô GRA đều được phân bổ đến hệ thống điều khiến máy tín (CPU), và được kết nối bằng dây truyền tín hiệu nối tiếp, để giảm thiểu dây kết nối tín hiệu giữa các thiết bị của thang, và tối ưu hóa hệ thống điều khiển một cách chính xác và hiệu quả. Chương trình chẩn đoán và hệ thống lưu trữ phân bổ giữa các máy tính làm tăng độ tin cậy cho sự kết nối giữa các bộ phận của thang. Mỗi máy tính được cài đặt chương trình đặc biệt với chức năng phù hợp, sẽ làm việc giao tiếp giữa người (xe) và thang được dễ dàng và hoàn hảo. Đó là sự đơn giản hóa quá trình điều khiển để đáp ứng yêu cầu một cách nhạy bén hơn

Cabin của thang máy ô tô GRA được phân bổ với hệ thống điều khiển máy tính (CPU). Chúng đã được kết nối thông qua các đường truyền nối tiếp. Nó làm giảm các đường kết nối giữa các phần khác nhau và dẫn đến kiểm soát hệ thống hiệu quả và chính xác hơn. Chương trình chẩn đoán và hệ thống sao lưu giữa các máy tính khác nhau đảm bảo độ tin cậy cao của kết nối các bộ phận. Mỗi máy tính đặc biệt thiết lập phần mềm với khả năng lý luận. Tăng cường hiệu quả khả năng chống nhiễu của hệ thống với hoạt động đơn giản hơn và phản ứng nhạy cảm hơn.

Thang máy tải ô tô trong hầm để xe

Một số tính năng an toàn của thang máy ô tô

● Thiết bị bảo vệ cửa an toàn
● Công nghệ VVVF tinh vi
● Các chế độ nâng đa dạng

Mô phỏng thang máy tải xe hơiThang tải nâng ô tô

Tùy chọn cửa 4 cánh hoặc 6 cánh cửa thang tải ô tô

Cửa thang máy tải ô tô

Bảng điều khiển sàn thang máy ô tô

Sơ đồ bản vẽ và thông số kỹ thuật thang tải xe hơi

Sơ đồ bản vẽ và thông số kỹ thuật thang tải ô tô